W poprzedniej części naszego artykułu przedstawiliśmy fascynujący świat Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego (WKKW) – dyscypliny jeździeckiej, która stanowi prawdziwe wyzwanie zarówno dla jeźdźca, jak i konia. Dziś kontynuujemy naszą podróż po tej ekscytującej dyscyplinie, przyglądając się bliżej trzem głównym próbom, które czekają na zawodników podczas tych trzydniowych zawodów.

         Zawody WKKW to trzy dni intensywnej rywalizacji, podczas, których jeźdźcy i konie muszą stawić czoła trzem różnym próbom: ujeżdżeniu, próbie biegu terenowego (kros) i skokom przez przeszkody. Co ważne, muszą korzystać z tego samego konia podczas wszystkich prób, co dodaje elementu wyzwania, ponieważ zdolności i relacja między jeźdźcem a koniem są kluczowe.        

         Próba ujeżdżenia jest zawsze rozgrywana jako pierwsza i odbywa się na czworoboku o wymiarach 20 x 60 metrów lub 20 x 40 metrów. Jeźdźcy wykonują określone programy, obejmujące różne chody i figury, w zależności od poziomu konkursu. Celem tej próby jest ocena posłuszeństwa konia, jego zdolności do wykonywania różnych chodów i figur, a także zgrania między jeźdźcem a koniem. Sędziowie oceniają każdy ruch na skali od 0 do 10 punktów, a także ogólną harmonię między jeźdźcem a koniem. 

         Próba terenowa, znana jako cross country, to prawdziwa próba wytrzymałości i umiejętności skokowych konia. Trasa biegu terenowego jest urozmaicona przeszkodami stałymi, a jej długość, liczba przeszkód i tempo zależą od poziomu konkursu. Zawodnicy pokonują przeszkody terenowe pojedyncze, złożone z kilku elementów lub przeszkody z alternatywami, co oznacza, że istnieje kilka różnych dróg do ich pokonania, różniących się poziomem trudności. Sędziowie oceniają błędy, takie jak odmowa skoku, nieprecyzyjne pokonanie przeszkody i czas przekroczenia normy. Trzy odmowy na tej samej przeszkodzie lub trzy na całej trasie krosu prowadzą do eliminacji.

         Trzecią próbą jest próba skoków przez przeszkody, podobna do konkursów w dyscyplinie skoków przez przeszkody. Jej celem jest wykazanie przygotowania konia do pokonywania przeszkód na parkurze. Zawodnicy otrzymują punkty karne za każdą zrzutkę na przeszkodach, a także za pierwsze nieposłuszeństwo koniaZa upadek i drugie nieposłuszeństwo jeździec zostaje wyeliminowany. W przeciwieństwie do innych prób, czas przebiegu nie ma istotnego znaczenia, o ile nie zostanie przekroczona norma czasu.

         Punkty karne ze wszystkich trzech prób są sumowane, a zawodnik z najmniejszą liczbą punktów karnych zajmuje pierwsze miejsce. Przy okazji, próba terenowa (cross country) zazwyczaj ma największy wpływ na końcową klasyfikację, dlatego jest szczególnie istotna.

         Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego to prawdziwa próba siły, wytrzymałości i zgrania między jeźdźcem a koniem. To jedna z najbardziej widowiskowych dyscyplin jeździeckich, która dostarcza zarówno emocji zawodnikom, jak i widzom. Obejmując w sobie elementy elegancji ujeżdżenia, szybkości biegu terenowego i precyzji skoków przez przeszkody, WKKW pozostaje jednym z najbardziej imponujących wydarzeń w świecie koni i jeźdźców.