HIPOTERAPIA W PIGUŁCE - część I

Czym jest hipoterapia? 

Hipoterapia jest działaniem terapeutycznym, którego celem jest poprawa funkcjonowania człowieka w takich sferach jak: sfera fizyczna, emocjonalna, poznawcza oraz społeczna. Warto wspomnieć, że używa się do niej specjalnie przygotowanego konia, który stanowi integralną część procesu terapeutycznego. 

Nie każdy trener/instruktor jeździectwa może prowadzić hipoterapię. Do końca roku 2010 do prowadzenia tego rodzaju terapii uprawnieni byli instruktorzy rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, takie uprawnienia (legitymacja) były wydawane przez Ministerstwo Sportu. Od 2011 roku do prowadzenia hipoterapii są uprawnione także osoby, które ukończyły kursy realizowane przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Wówczas otrzymują one tytuł zawodowy instruktora hipoterapii, który udokumentowany jest legitymacją i certyfikatem wydawanym przez PTHip. Licencja takiego instruktora jest ważna przez 5 lat. Do jej przedłużenia wymagana jest aktywność zawodowa, a także uczestnictwo w kształceniu ustawicznym, które prowadzone jest przez PTHip. 

Hipoterapia zatem prowadzona jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza, który kieruje jednostkę na terapię oraz we współpracy z innymi specjalistami, którzy pracują z pacjentem. Pamiętajmy jednak, że istnieją przeciwwskazania do stosowania tej metody terapeutycznej, dlatego tak ważne jest, aby prowadzić ją za zgodą i za poleceniem lekarza prowadzącego. Ma ona działanie uzupełniające procesy medyczne i rehabilitacyjne, warto także wiedzieć z jakich innych metod korzysta pacjent. 

Jaki koń może pracować w hipoterapii? 

Niestety nie każdy czterokopytny nadaje się do pracy hipoterpetucznej. Idealny do tego celu koń musi mieć odpowiedni charakter i prawidłowy ruch, a także musi być on starannie przygotowany przez  specjalistę. 

Jak działa hipoterapia? 

  1. Sfera emocjonalno - motywacyjna - działa w zakresie wzrostu motywacji i akceptacji podczas procesu terapeutycznego. Co więcej wzmacnia poczucie własnej wartości oraz zmniejsza zaburzenia. 

  2. Sfera społeczna - wpływa pozytywnie na rozwijanie prawidłowych relacji, a także aktywuje psychospołecznie jednostkę. 

  3. Sfera poznawcza - ma ogromny wpływ na stymulację odbioru wrażeń zmysłowych, poprawia percepcję wzrokową i słuchową, dodatkowo stymuluje uwagę, myślenie, pamięć i aparat mowy, pozwala na nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności. 

  4. Sfera fizyczna - wpływa na poprawę koordynacji zdolności motorycznych, a także równowagi i poczucia rytmu, toruje prawidłowy wzorzec chodu, normalizuje napięcie mięśniowe, poprawia orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała, podnosi ogólną sprawność. Co więcej stymuluje i normalizuje czucie głębokie i powierzchowne. 

Hipoterapia ma wiele zalet i staje się coraz popularniejsza wśród metod pracy z niepełnosprawnościami. O tym, jaki dokładnie ma wpływ na poszczególne elementy dowiecie się z kolejnego artykułu.